Šī gada 27.februārī, Saulkrastu stacijas mežā, tiks uzsākti atmežošanas darbi, lai sagatavotu teritoriju ielas izveidei, kas nākotnē nodrošinās iedzīvotāju piekļuvi īpašumiem.

Ielas izbuve