Trešdien, 1. aprīlī, plkst. 14:00 tiek sasaukta Saulkrastu novada domes ārkārtas sēde.

Sēde sasaukta ar videokonferences starpniecību.  

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

  1. Par grozījumiem Skultes ostas pārvaldes nolikuma grozījumu apstiprināšanu
  2. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu Sociālā dienesta budžeta pabalstu sadaļā
  3. Par līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes izglītības iegūšanai Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skolā
  4. Par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu