Pašvaldības policija

Iestājoties diennakts tumšajam laikam, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem. 

Sargiet sevi un citus no nelaimes !

Par šo normu neievērošanu draud administratīvais sods līdz trīsdesmit eiro.