Septembra vidū parakstīts līgums ar SIA “Sanart” par siltumtrases izbūves darbu veikšanu no katlu mājas Smilšu ielā 3, kas atrodas Saulkrastu vidusskolas teritorijā uz bijušo “Baltic Inn” ēku – Smilšu ielā 7, kuru nākotnē plānots pārbūvēt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām.

Izbūvējot siltumtrasi, tajā skaitā arī siltummezglu, ēkā tiks nodrošināta regulāra apkure, kā arī jaunizbūvētajai siltumtrasei būs iespējams pieslēgt Priežu ielā esošos īpašumus.

Būvdarbus plānots uzsākt oktobra vidū, un tie jāpabeidz līdz decembra sākumam. Būvdarbu izmaksas – 105319,95 eiro.