Saulkrastu novada dome ir noslēgusi līgumu ar SIA “BT Būve” par ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbu veikšanu teritorijā pie Baltās kāpas. Plānots, ka būvdarbus uzsāks 23. aprīlī, un tie tiks pabeigti līdz šī gada maija beigām.

Izbūves darbi tiks veikti projekta “Publiskās infrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības atbalstam pie Baltās kāpas teritorijas” ietvaros, kura mērķis ir nodrošināt jaunizbūvēto kafejnīcu un pārbūvējamo tualeti ar ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu, tādejādi sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai un nodrošinot kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekts Nr. 17-04-AL11-A019.2202-000001 “Publiskās infrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības atbalstam pie Baltās kāpas teritorijas”.