Saulkrastu pašvaldība 2017. gada aprīlī iesniedza divu projektu – „Publiskās infrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības atbalstam pie Baltās kāpas teritorijas” un „Labierīcību infrastruktūras izveide Baltās kāpas teritorijā” – pieteikumus finansējuma saņemšanai no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ar „Leader” pieeju.

Abi minētie projekti ir guvuši atbalstu, un uzsākta projektu tehnisko risinājumu izstrāde.

Projekta „Labierīcību infrastruktūras izveide Baltās kāpas teritorijā” mērķis ir izveidot mūsdienīgas tualetes pie Baltās kāpas, kuru apmeklē ievērojams skaits vietējo iedzīvotāju un viesu. Projekta kopējās izmaksas plānotas 55 000,00 EUR, no kuriem 90% jeb 49 500,00 EUR finansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.

Projekta „Publiskās infrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības atbalstam pie Baltās kāpas teritorijas” mērķis ir nodrošināt inženierkomunikācijas ne vien jaunajām labierīcībām, bet arī topošajai kafejnīcai pie Baltās kāpas. Projekta kopējās izmaksas plānotas 27 500,00 EUR, no kuriem 90% jeb 24 750,00 EUR finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Projektus plānots pabeigt 2018. gada maijā, lai nākamā gada vasaras sezona iesāktos ar kvalitatīvāku atpūtas piedāvājumu Saulkrastos.