Uzsākti būvdarbi Zvejniekciemā, Aģes krastā, kur projekta ietvaros plānots izveidot gājēju ietvi.

 

Projektā paredzēts veikt apgaismotas gājēju ietves izbūvi posmā no Upes ielas līdz Jūras prospektam. Būvdarbu izpildes termiņš – 2020. gada 30. maijs.

Būvdarbus veic SIA “Amanda-EA”.

Projekta kopējā summa 38 284.83 eiro bez PVN.

Gājēju ietves izbūve tika īstenota projekta “Ieguldījums sporta un atpūtas bāzes “Aģe” izveidē Zvejniekciema stadiona teritorijā” (Nr. 18-04FL02-F043.0202-000002), piesaistot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējumu.