Saulkrastu novada dome ir uzsākusi aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) 2015. gadam. Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai tiek paziņots līdz šī gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarotai personai pēc norādītās adreses.

 

Lai nekrātu papīru kaudzes un nepiesārņotu vidi, aicinām juridiskās un fiziskās personas – NĪN nodokļa maksātājus – pieteikties maksāšanas paziņojumu saņemt savā e-pastā. Pieteikšanās elektroniskai dokumentu saņemšanai – portālā www.epakalpojumi.lv.

 

Vēlamies atgādināt, ka NĪN maksātājam – juridiskai personai – mēneša laikā no NĪN maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākai saziņai ar NĪN administratoru ir jāpaziņo pašvaldībai sava elektroniskā pasta adrese.

 

Informējam, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem tiek nodrošināta iespēja pieteikties saņemt atgādinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS).


Pieteikties pakalpojumam iespējams portālā www.epakalpojumi.lv. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.