Saulkrastu novada dome atbalstīja biedrības “Saulkrastu uzņēmēju biedrība” iniciatīvu, un 18.oktobrī domes ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu nodot bezatlīdzības lietošanā daļu no laukuma 40 kvadrātmetru platībā Smilšu ielā 3 (starp Saulkrastu Pēterupes baznīcu un pasta ēku), kur paredzēts izveidot vietu 18 metru augsta karoga masta ierīkošanai.

Tāpat tika nolemts, ka vietas sakārtošanā pašvaldība ieguldīs 4600,00 eiro, lai labiekārtotu celiņu karogam pieguļošajā teritorijā.

Biedrība plāno karoga mastu uzstādīt līdz šī gada novembra vidum, un Latvijas karogu tajā pacelt 18. novembrī-Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienā.