Sadarbībā ar bērnudārza „Rūķītis” audzinātājām, vecāku padomi un Saulkrastu domi paveikta bērnudārza teritorijas 1. kārtas labiekārtošana.

Darbu laikā nojauktas divas vecās nojumes, bet bērni ieguvuši jaunu rotaļlaukumu un sporta laukumu ar gumijas iesegumiem. Nobruģēts pastaigu celiņš, kā arī uzstādītas divas smilšu kastes un atsperšūpoles.

 

Labiekārtošanas darbu veicējs: SIA „Amanda-EA”.

Plānots, ka nākamgad rotaļu zonu labiekārtošana tiks turpināta, kā arī veikta teritorijas apzaļumošana.