Ar Zivju fonda atbalstu arī šogad no kritušajiem kokiem, bebru veidotajiem aizsprostiem un atkritumiem iztīrīta Saulkrastu novada upe – Inčupe.

Upes tīrīšanas darbi veikti projekta „Dabisko nārsta vietu atjaunošana Inčupes upē Saulkrastu novada teritorijā” ietvaros, kā rezultātā upe atbrīvota no 55 m3 koku sagāzumu un bebru veidotu krāvumu, un 10 m3 atkritumu. Tāpat projekta ietvaros nojaukti mākslīgie krāvumi un veikta nārsta vietu rekultivācija. Šos darbus nepieciešams veikt, lai atbrīvotu ceļu lašveidīgajām zivīm nārsta laikā un nodrošinātu strauju ūdens tecējumu.

Projekta „Dabisko nārsta vietu atjaunošana Inčupes upē Saulkrastu novada teritorijā” kopējā summa ir 9390,00 eiro, no kuriem Zivju fonda finansējums 8990,00 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums 400,00 eiro.

Ik gadu pašvaldība, īstenojot Zivju fonda atbalstītus projektus, veic Saulkrastu upju tīrīšanu, pakāpeniski radinot arī Saulkrastu iedzīvotājus patvaļīgi neveidot akmeņu krāvumus un neizmantot upi atkritumu izmešanai.

Papildus šiem upju tīrīšanas pasākumiem, pašvaldība turpina lašveidīgo zivju – taimiņu atražošanu, ik gadu Saulkrastu novada upēs ielaižot 5000 taimiņu mazuļu. Arī šogad tiks nozvejoti taimiņu vaislinieki, lai iegūtu tieši mūsu novada upēm piemērotos mazuļus, kurus pēc diviem gadiem paredzēts ielaist atpakaļ upēs. Zivju resursu atražošanas pasākumi tiek veikti projekta „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpēs 2017. gadā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 2926,35 eiro, no kuriem Zivju fonda atbalsts ir 2526,35 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums 400,00 eiro.