Lai popularizētu Vidzemes piekrastes piedāvājumu ārvalstu un vietējiem ceļotājiem, piecu pašvaldību – Alojas, Carnikavas, Limbažu, Salacgrīvas un Saulkrastu – tūrisma informācijas centri ar LIAA Tūrisma departamenta un novadu pašvaldību atbalstu piedalīsies četrās starptautiskās izstādēs Latvijas nacionālajā stendā, kā arī pašvaldību finansētajā stendā izstādē „Balttour 2018”.

Izstādes 2018. gada sākumā, kurās piedalīsies Vidzemes piekrastes pārstāvji:

„Matka” – no 18. līdz 21. janvāra Helsinkos (Somijā),

„Adventur 2018” – no 26. līdz 28. janvāra Viļņā (Lietuvā),

„Balttour” – no 2. līdz 4. februārim Rīgā,

„Tourest 2018” –no 9. līdz 11. februārim Tallinā (Igaunijā).

Par „Saviļņojošās Vidzemes” tūrisma piedāvājumu un jaunumiem izstādes apmeklētāji varēs uzzināt no novadu tūrisma profesionāļiem, kā arī jaunā tūrisma kartē „Vidzemes piekraste”, kura šogad izdota jau 7 valodās (LV, EE, LT, RU, ENG, DE, FIN), pārgājienu maršrutu kartē (LV/ENG), piekrastes TOP pasākumu kalendārā (LV, ENG, RU) u.c. materiālos.

Šī gada tūrisma karte izdota arī somu valodā dalībai Helsinku izstādē, kā arī izplatīšanai tūrisma informācijas centros.

Piedalīšanās tūrisma izstādēs ārvalstīs ir lieliska iespēja reklamēt Vidzemes piekrasti un piesaistīt jaunos potenciālos viesus, kā arī satikties ar tūrisma profesionāļiem un žurnālistiem no citām valstīm, lai veicinātu turpmāko sadarbību.