Saulkrastu novada dome līdz šā gada 15. oktobrim aicina iesniegt priekšlikumus Atzinības rakstu piešķiršanai.

Atzinības raksts ir Saulkrastu pašvaldības apbalvojums, kas tiek piešķirts par nozīmīgiem ieguldījumiem vai sasniegumiem Saulkrastu pašvaldības labā konkrētā laika posmā (iepriekšējā gadā) šādās nominācijās: sabiedriskajā darbā, izglītībā, kultūrā, sportā, tautsaimniecībā, sociālajā aprūpē, drošībā, uzņēmējdarbībā, medicīnā, mecenātismā, starptautiskajā sadarbībā, arhitektūrā, vides aizsardzībā, apkalpojošajā sfērā, kā arī par mūža ieguldījumu.

Apbalvojumu var piešķirt fiziskai personai, juridiskai personai, pašvaldības iestādei vai institūcijai, pašvaldības kolektīvam, sporta kolektīvam.

Ierosinājumu ir tiesīga iesniegt: fizisku personu grupa (ne mazāk kā 5personas), juridiska persona, domes deputāts.

Ierosinājums par personas izvirzīšanu apbalvojumam jāiesniedz domē rakstiski vai elektroniski.

Ierosinājumā par izvirzīšanu apbalvojumam jānorāda: apbalvojamās personas (iestādes, institūcijas, kolektīva) dati: vārds, uzvārds (nosaukums), dzīvesvieta (adrese), nopelnu apraksts, par ko ierosina apbalvošanai, apbalvojuma veids, kā arī ziņas par iesniedzēju– vārds, uzvārds (nosaukums), dzīvesvieta (adrese).

Fizisku personu grupas ierosinājumu par personas izvirzīšanu apbalvojumam paraksta visi grupas locekļi, norādot savu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu.

Juridiskas personas ierosinājumam par personas izvirzīšanu apbalvojumam jāpievieno lēmums no sanāksmes, kurā nolemts izvirzīt apbalvojumam.

Apbalvojuma nolikums pieejams ŠEIT.