Šī gada 10. - 12.maijā  Latvijas pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs(LAPSAC) Saulkrastos "Minhauzena Undā" rīko semināru aktīviem, zinātkāriem un pozitīviem jauniešiem vecumā no 14 gadiem ar īpašām vajadzībām, kurā ar savām zināšanām un pieredzi dalīsies eksperti no Norvēģijas, Itālijas un Somijas, Latvijas paraolimpiskās komandas trenere Vita Kotāne

 

un kurā par savu dzīvi stāstīs unikāla un iedvesmojoša personība – Lena Marija Klingvall no Zviedrijas – meitene, kura nenoskaidrotu iemeslu dēļ 1968.gadā piedzima bez rokām un ar vienu kāju, taču ar vecāku atbalstu un savu spēcīgo personību ir spējusi dzīvē sasniegt ļoti daudz un dzīvo pilnvērtīgu un neatkarīgu dzīvi, iedvesmojot un motivējot jaunus cilvēkus visā pasaulē. Šī būs Lenas Marijas pirmā ciemošanās Latvijā un arī Baltijā. Ar Lenu Mariju jau tagad variet tuvāk iepazīties vietnē

http://www.lenamaria.com/en-GB

Paralēli norisināsies seminārs jauniešu vecākiem (māmiņām), kurā piedalīsies psihoterapeite Gunta Andžāne, Profesionālās izaugsmes un meistarības skola ALTER EGO vadītāja psiholoģe Lilita Danilāne un citi eksperti.

 

Visu cilvēku vērtība ir vienāda – neatkarīgi no ierobežojumiem un citu vērtējuma. Iesakņojošos abu pušu uzskatu maiņa nav iespējama bez pašu cilvēku ar invaliditāti pašvērtības apzināšanās, uzņēmības un sevis atbilstošas pozicionēšanas. Jāmainās ir visiem. Skandināvijas pieredze liecina, ka vislabākie rezultāti ir tad, ja strādā ar uzskatu maiņu vienlaicīgi vairākās grupās un šajā darbā visefektīvākā ir salutoģenēzes pieeja.

 

Vārds salutoģenēze radies no latīņu valodas vārda salutis: veselība un no grieķu valodas vārda genese: izcelsme. Salutoģenēze skaidro veselības rašanos un parāda, ka katram cilvēkam, neskatoties uz viņa veselības stāvokli, ir pieejams ievērojams resurss un potenciāls darboties un iekļauties sabiedrībā. Salutoģenēzes virziens pretošanās spējas (resilience) rāda, ka iedzimtība un apkārtējā vide, nav vienīgie noteicošie cilvēka attīstības faktori. Ļoti svarīgs cilvēku savstarpējo attiecību faktors Ja cilvēks to izjūt, viņš ir spējīgs attīstīties dvēseliski vesels, pat tad, ja viņa fiziskie dotumi nav pilnīgi. Salutoģenēzē ir svarīga saskaņotības izjūta (sense of coherence) – spēja izprast jebkuru dzīves situāciju un apzināti izmantot tajā visus pieejamos resursus, lai cik objektīvi pilnīgi vai nepilnīgi tie būtu. Spēja būt un rīkoties ar iekšēju pārliecību. Ir jāiemācās, ka pasaule ir saprotama un jēgpilna un ar to ir iespējams tikt galā. Mēs atrodam to, ko meklējam, tāpēc jāmaina doma par to, ko mēs meklējam. Mainoties mūsu uzskatiem par savām spējām un iespējām, mainās apkārtējo attieksmi pret mums.

 

Par visu šo būs seminārs un gan teorētiski, gan praktiski tiks parādīts, cik liela ir katra mūsu loma un cik daudz mēs katrs varam dot. Semināru vadīs prof. Bengts Lindstroms. Dalībnieki iegūs zināšanas un iemaņas, kā apzināt un pielietot savus resursus maksimāli patstāvīgai un pilnvērtīgai dzīvei. Būs iespēja iepazīties ar citu jauniešu pieredzi. Ārvalstu kolēģi stāstīs par citu valstu pieredzi un atraktīvā un jauniešiem pievilcīgā formā sniegs būtiskas zināšanas, kā pielietot dzīvē salutoģenēzes pieeju.

 

Seminārā paredzēta tikšanās ar Latvijas paraolimpiešiem un mūziķiem. Kopīga muzicēšana un ēst gatavošana itāļu pasniedzēja vadībā.

 

Seminārs ir bezmaksas. Ja nepieciešams, varam nodrošināt transportu uz/no Saulkrastiem tiem jauniešiem, kuri pārvietojās ratiņkrēslos. Dzīvošana paredzēta labiekārtotās divvietīgās istabiņās. Visas ēdienreizes tiks nodrošinātas un būs bez maksas. Viesnīca ir pilnībā pieejama arī jauniešiem ar kustību traucējumiem.

 

Būs ļoti interesanti! Piesakieties! Aiciniet līdzi savus draugus!

 

 

Papildus informācija: tālr. 29226580

[email protected]