Saulkrastu novada pašvaldības iestādes aicina pieteikties darbā dažādus speciālistus:

Saulkrastu vidusskola – direktora vietnieku;

Saulkrastu vidusskola – fizikas skolotāju;

Saulkrastu vidusskola – izglītības psihologu;

Saulkrastu vidusskola – speciālo pedagogu;

Saulkrastu tūrisma informācijas centrs – konsultantu;

Saulkrastu novada dome – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju; klientu apkalpošanas speciālistu; ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālistu;

Saulkrastu pašvaldības policija – Administratīvās nodaļas vecāko inspektoru (-i) darbā ar nepilngadīgajiem;

Saulkrastu novada dome – klientu apkalpošanas speciālistu;

Saulkrastu novada dome – ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālistu.